P l a n e t a r i u m  -  D e   v i j f d e  We g

De vijfde Weg

De vijfde Weg is een ontwikkelingsweg gebaseerd op de leringen van George Ivanovitch Gurdjieff, Peter Ouspensky en Rodney Collin enerzijds – ook wel De vierde Weg genoemd en Rudolf Steiner en zijn Nederlandse adepten Max Stibbe en Willem Frederik Hermans anderzijds, genaamd de antroposofie.

 Het is opvallend dat er rond 1925 drie geheel verschillende leraren op het wereldtoneel verschenen: J. Krisnamurti, R. Steiner en G.I. Gurdjief. De beide laatstgenoemden zijn mede de grondleggers van De vijfde Weg, oftewel De Weg van de planeettypen. Zij stipten dit slechts aan in de overgebleven teksten van deze grondleggers van de huidige esoterie, echter door ieders beider leerlingen werd het grondig uitgewerkt.

Planeettypen is al een heel oud begrip, de alchemisten en hun voorlopers hielden zich hier al mee bezig. Het belangrijkste principe hiervan is dat de endocriene klieren van de mens en wellicht ook planten, bomen en (gewervelde) dieren energie en materie uitwisselen met de klassieke planeten: de Zon, de maan, mercurius, venus, mars, jupiter en saturnus. U weet wellicht dat de Zon een ster is en de maan een satelliet van de Aarde, echter dit werd nimmer zo benoemd bij de planeettypen. Alles is immers met elkaar verbonden.

 

Een voorbeeld van de invloed van de planeten op de klieren van de mens, die als een soort van zender en ontvanger werken vindt u in het boek.

 De zeven planeten

Waarin is De vijfde Weg verschillend van de gangbare wegen naar verlichting? Het behoeft niet persé met een leraar te geschieden en hoofdzaak is dat je een planeettype vindt die een tegenpool is van jezelf. Hoe kom ik daar achter, zult u zichzelf afvragen? 

Welnu, in het boek worden de 28 planeettypen behandeld en in hoofdzaak de zeven basistypen die corresponderen met de planeten. Zo past een maan-type uitstekend met een saturnus-type, en wordt er uitleg gegeven hoe u ze kunt herkennen.

Wanneer u de typen heeft weten te doorgronden, waant u zich in een planetarium in de supermarkt. Het vergroot uw mensenkennis aanzienlijk.

Het gedachtengoed past ook prima bij de tijdsgeest: de overgang van het Vissentijdperk naar het era van Aquarius. Eerst zal de Waterman klotsend het water uit de kan over de mensheid uitstorten, die grote schokken op de Aarde teweegbrengen. Gaandeweg zal de mensheid veranderen van een groepsgerichte (school vissen) naar een meer individuele aanpak, samen met zijn of haar tegenpool en hun satellieten (kind(eren), vrienden, collega’s en naasten) waar ze over waken.

In het christendom verschuift de invloed van de Mensenzoon naar het tijdperk van De Heilige Geest. Een voorbeeld: esoterische scholen zullen verdwijnen en plaats maken voor kleinere gemeenschappelijke activiteiten. In de plaats van globalisering zal er veel meer lokalisering optreden, in tegenspraak tot wat de Illuminatie, de G8, de regeringen wensen. Hou het klein!

De planetentypen zijn niet te verwarren met de persoonlijkheidstypen van het Enneagram. Isacho en Palmer hebben een leuke theorie opgezet, echter De vijfde Weg gaat uit van de essentie van de mens. Dus, zoals de mens zichzelf is bij zijn geboorte.

Gaandeweg de ‘opvoeding’ verkrijgt de jongeling persoonlijkheid om zich te handhaven in de maatschappij. Wanneer een mens zich begint te ontwikkelen is de persoonlijkheid voedsel voor de essentie en kan een mens opnieuw geboren worden en verkrijgt hij, of zij, een aantal verbeterde eigenschappen, leeft in het NU en wordt onsterfelijk binnen de grenzen van ons Zonnestelsel. Je behoudt jezelf dus!

Op  verzoek wordt u een boek toegezonden.

ISBN 97894-9222475-9-9

Uitgeverij Piramidions

Het is te verkrijgen of te bestellen

bij uw favoriete boekhandel of via het internet.

 

Succes om tijdens uw leven te ontwaken uit de ‘droomtoestand’!

 

Stichting enneagon houdt bijeenkomsten op de donderdagmorgen van 10 uur tot half 12 te Oss, Nederland. In overleg kan het eveneens in de avonduren. Het integrale boek kunt u bestellen via de email voor Euro 5,00 als word-file.

U bent van harte welkom en ik wens u veel leesplezier!

 

Voor meer informatie:

info@enneagon.nl

Oss, Nederland

info@enneagon.nl                 back to main menu

enneagon Foundation, The Netherlands -2018 - all works are copyright reserved